5 March 2020

Dronebeelden Troelstrahof

Een van de bewoners heeft de nieuwbouw eens vanuit de lucht bekeken!